Zakład nie stosuje sztywnych cen. Każdy przypadek jest wyceniany indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu poznania orientacyjnych cen remontów maszyn.